katedrála sv. Víta, pohled ke svatováclavské kapli